Τετάρτη, 26 Μαΐου 2010

25 Μάη.,,

Στο τέλος της ημέρας 25 Μαη
             Κάτι που μοιάζει με αμόνι..
                

                  *nNoe*
                  *F.K.P*