Πέμπτη, 8 Αυγούστου 2019

8 του μηνός Αυγόστου

                                 Το Φεγγάρι ειναι το μυαλό της νύχτας.